ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ ΣΑΣ

Ο μέσος χρόνος παράδοσης των άλμπουμ είναι τρείς εβδομάδες απο την τελική έγγριση σας. Ο χρόνος δύναται να μειωθεί δραστικά σε τρείς εργάσιμες ημέρες απο την έγγριση εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης με μικρή επιβάρυνση.